Til toppen

Miljø og kvalitet

Kvalitet i alle ledd - ISO 9001:2015

Et av våre viktigste fokusområder er å ha kvalitet i alle ledd. Vi har implementert et kvalitetsstyringssystem for å sikre dette fokuset. I kvalitetsstyringssystemet oppretter vi prosedyrer og rutinebeskrivelser etter beste praksis utførelse, noe som bidrar til en standardisering av våre arbeidsprosesser. Rapportering og behandling av avvik, hendelser, nestenulykker og forbedringsforslag bidrar til en kontinuerlig utvikling av våre prosedyrer og rutinebeskrivelser.  

Vi har utviklet en Kvalitetshåndbok som gir informasjon om Norrøna Storkjøkken AS, bedriftens organisering, verdier, visjon, og hvordan vi jobber med kvalitet og HMS-saker.

ISO er en forkortelse for International Organization for Standardization, som er en verdensomspennende organisasjon for standardiseringsarbeid. ISO 9001:2008 er standard for Kvalitetsstyringssystem. Norrøna Storkjøkken AS oppnådde denne sertifiseringen i desember 2014. Bedriften ble så ISO 9001: 2015  sertifisert i september 2017.

 

Etisk Handel

Selskapet arbeider i tillegg i henhold til krav gitt i SA 8000, samt FN og ILOkonvensjonens retningslinjer for Etisk Handel og Humanitære Arbeidsforhold. Bedriften arbeider etter samme metodikk som medlemsorganisasjonen Initiativ for Etisk Handel (IEH). Alle våre leverandører gjennomgår streng evaluering tilknyttet Helse, Miljø og Sikkerhet, hvor etisk handel og omfattende leverandørrevisjoner inngår som arbeidsmetodikk. På den måten sikrer vi bærekraftige
leverandørkjeder, ved kontinuerlig fokus på forbedring gjennom langsiktig samarbeid med agenter, importører og produsenter. Alle produkter som Norrøna leverer, skal være produsert i henhold til våre Etiske retningslinjer for leverandører.

 

MILJØ

Bevissthet omkring miljøet er en av bedriftens grunnleggende verdier og gjelder for
samtlige medarbeidere ved Norrøna Storkjøkken.


For å oppnå mål og forbedre resultater i forbindelse med miljøpolitikk år etter år, er
kravene våre basert på:

  • Miljøfyrtårn
  • Grønt Punkt Norge AS
  • Achilles JOS/Startbank

 

Miljøfyrtårnbedrift

Norrøna Storkjøkken AS ble Miljøfyrtårnbedrift og sertifisert i mars 2010. Bedriften jobber aktivt med en egen handlingsplan for å bedre arbeidsmiljøet, redusere: avfall og energiforbruk i bedriften. Norrøna har en egen miljøgruppe som består av representanter fra alle avdelingene i bedriften. Ledelsen er også representert i miljøgruppen. Norrøna leverer årlig en miljørapport med blant annet konkrete tiltak for kommende år.  Norrøna vil tilgjengliggjøre ved forespørsel den årlige klima- og miljørapporten som vi utarbeider.

 

Grønt Punkt

Grønt Punkt logoen betyr at bedriften har betalt for gjenvinning av emballasjen. Virksomheten til Grønt Punkt er non-profit, og vederlaget som samles inn fra medlemsbedriftene går i sin helhet til å dekke kostnadene ved å samle inn og gjenvinne emballasje.

Norrøna Storkjøkken AS er medlem av Grønt Punkt. Bedriften må innrapportere hvor mye plast, emballasje og bølgepapp som det er på produktene Norrøna importerer, og betale en årlig avgift på dette. Flere av våre norske leverandører er allerede medlem av Grønt Punkt (Hobart Norge AS, Miele). Vi har også flere kunder som er Grønt Punkt medlem: Forsvaret, Equinor m.m.

 

Norrøna & GDPR

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i løpet av 1. juli 2018.
Formålet med den nye lovgivningen er å styrke beskyttelsen av enkeltpersoners personopplysninger i en digital tidsalder hvor det samles inn mer data enn noen gang tidligere.

I den forbindelse ber vi deg lese vår Personvernerklæring. Les her.

 

Bilderesultat for gdpr