Til toppen

Bli med på tegnekonkurranse?

Vi arrangerer tegnekonkurranse hvor alle barnehager i Norge er velkomne til å delta. Konkurransen går ut på at barn i førskolealder tegner figurer på vår tegnemal. Tema for konkurransen er "Mat, vennskap og natur". Vinnerbidraget vil bli trykket opp på et servisesett som barnehagen vinner 24 eksemplarer av. Servise med vinnerdekor vil bli solgt til kommersielt bruk etter konkurransen er avsluttet. Norrøna vil kontakte vinner for overdragelse av rettigheter. Frist for å delta er 1. september.

OPPDATERING:
Konkurransen er avsluttet. Vi takker for alle fantastiske bidrag! Komiteen jobber nå med å finne bidraget som er best egnet for vårt nye porselen. Vi kommer med en annonsering når vinneren er kåret.

Tegnekonkurranse.pdf
Last ned
Tegnemal A3.pdf
Last ned

For å delta:

Last ned "Tegnemal A3" og "Tegnekonkurranse" her eller i menyen rett over.

Tegnemal skal benyttes som utgangspunkt for barnas tegninger. Den må skrives ut i A3 (dersom dere ikke har mulighet for å skrive ut i A3: ta kontakt på firma@norrona.net).

Konkurransevilkår, les gjennom og signer.

Dette sendes samlet til firma@norrona.net. Merk e-posten med "Tegnekonkurranse".

Alternativt kan bidragene sendes inn via post til:
Norrøna Storkjøkken AS
"Tegnekonkurranse"
Postboks 1115 Hillevåg
4095 Stavanger

Nummerering av bidrag brukes av Barnehagen for å ha oversikt over bidragene. Denne beholdes av barnehagen, for å sikre barna anonymitet.

Informasjon til foresatte skrives ut og henges opp i barnehagen, slik at foreldre og foresatte får informasjon om konkurransen.


Vi håper på mange flotte bidrag, og at barna koser seg med tegningene! Har dere spørsmål, ta kontakt på firma@norrona.net

Frist for innsendelse er 1.september

Lykke til!

 

image

Barn er sikret anonymitet

At barnehagen deltar innebærer at barnehagen sender tegningene som barna har laget til Norrøna Storkjøkken AS. For å sikre barna anonymitet, skal barnets navn ikke fremkomme av tegningene barnehagen oversender.

I dokumentet "Nummerering av bidrag" er det en tabell som kan hjelpe med å holde oversikt over navn og nummerering på tegning. Dette skal ikke sendes inn til oss, men tas vare på dersom deres barnehage vinner.