Til toppen

Miljøansvar

Vi er alle tjent med å ta vår del av ansvaret for å jobbe mer miljøvennlig og bærekraftig. Hos Norrøna Storkjøkken tar vi dette ansvaret på alvor. Vi er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift, noe som vil si at vi pålegger oss selv strengere krav enn det lovverket sier. Som medlem av Grønt Punkt Norge og RENAS er vi en del av et nettverk som jobber for å sikre forsvarlig, trygg og miljøvennlig avfallshåndtering og gjenvinning.

Norrøna Storkjøkken AS - Miljørapport 2022.pdf
Norrøna Storkjøkken Oslo AS - Miljørapport 2022.pdf
Norrøna Storkjøkken Oslo AS - Klimaregnskap 2022.pdf
Norrøna Storkjøkken AS - Klimaregnskap 2022.pdf

Miljøfyrtårn

Norrøna Storkjøkken AS ble Miljøfyrtårnbedrift og sertifisert i mars 2010. Bedriften jobber aktivt med en egen handlingsplan for å bedre arbeidsmiljøet og redusere avfall samt energiforbruk i bedriften. Norrøna har en egen miljøgruppe som består av representanter fra alle våre avdelinger samt ledelsen, og utarbeider årlig en miljørapport med blant annet konkrete tiltak for kommende år.

Vi kan sende årlig klima- og miljørapport ved forespørsel til firma@norrona.net

Les mer på miljofyrtarn.no
Grønt Punkt Norge

Norrøna Storkjøkken AS er medlem av Grønt Punkt Norge AS som betyr av bedriften har betalt for gjenvinning av emballasje og må innrapportere hvor my emballasje det er på produktene vi importerer, og betale en årlig avgift på dette. Flere av våre leverandører og kunder er allerede medlem av Grønt Punkt Norge AS.

Ler mer på grontpunkt.no


Vårt produsent-/ importøransvar

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar Norrøna sitt produsent-/importøransvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO 14001.
 
Gjennom medlemskapet i RENAS bidrar Norrøna til innsamling og gjenvinning av mer enn 60.000 tonn EE-avfall hvert år. Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk. Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens restmaterialet blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet. Returordningen reduserer miljøbelastningen ved Norrøna sin virksomhet og er et av Norrøna sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.

Les mer på renas.no