Skip to main content
Til toppen

Miljøansvar

Vi er alle tjent med å ta vår del av ansvaret for å jobbe mer miljøvennlig og bærekraftig. Hos Norrøna Storkjøkken tar vi dette ansvaret på alvor. Vi er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift, noe som vil si at vi pålegger oss selv strengere krav enn det lovverket sier. Som medlem av Grønt Punkt Norge og RENAS er vi en del av et nettverk som jobber for å sikre forsvarlig, trygg og miljøvennlig avfallshåndtering og gjenvinning.

Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å gi innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres.

Miljørapporter for 2023 finner du her:

Stavanger

Oslo

Bergen

Haugesund

Kristiansand

Klimaregnskap Bergen 2023.pdf
Last ned
Klimaregnskap Stavanger 2023.pdf
Last ned
Klimaregnskap Oslo 2023.pdf
Last ned
Klimaregnskap Kristiansand 2023.pdf
Last ned
Klimaregnskap Haugesund 2023.pdf
Last ned

Miljøfyrtårn

Norrøna Storkjøkken AS ble Miljøfyrtårnbedrift og sertifisert i mars 2010. Bedriften jobber aktivt med en egen handlingsplan for å bedre arbeidsmiljøet og redusere avfall samt energiforbruk i bedriften. Norrøna har en egen miljøgruppe som består av representanter fra alle våre avdelinger samt ledelsen, og utarbeider årlig en miljørapport med blant annet konkrete tiltak for kommende år.

Les mer på miljofyrtarn.no


Grønt Punkt Norge

Norrøna Storkjøkken AS er medlem av Grønt Punkt Norge AS som betyr av bedriften har betalt for gjenvinning av emballasje og må innrapportere hvor my emballasje det er på produktene vi importerer, og betale en årlig avgift på dette. Flere av våre leverandører og kunder er allerede medlem av Grønt Punkt Norge AS.

Ler mer på grontpunkt.no


Vårt produsent-/ importøransvar

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar Norrøna sitt produsent-/importøransvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO 14001.
 
Gjennom medlemskapet i RENAS bidrar Norrøna til innsamling og gjenvinning av mer enn 60.000 tonn EE-avfall hvert år. Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk. Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens restmaterialet blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet. Returordningen reduserer miljøbelastningen ved Norrøna sin virksomhet og er et av Norrøna sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.

Les mer på renas.no


FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene

Norrøna Storkjøkken AS ser på dette som svært viktig, og har valgt disse målene som våre fokusområder for å bidra til oppnåelse:

  • Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
  • Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
  • Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
  • Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
  • Mål 17: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
Min side