Til toppen

Landsdekkende
totalleverandør

Norrøna Storkjøkken er stolte av å være en av landets ledende totalleverandører av storkjøkkenutstyr. Vi leverer alle typer storkjøkkenutstyr og kjøkken-/småutstyr til f.eks. caféer, barnehager, hotell-/restaurantbransjen, bedriftskantiner og hos større kunder som Forsvaret og offshore/plattformer. Gjennomprøvde løsninger og solid kvalitet skal prege vårt utvalg og vi setter ergonomi og brukeropplevelse høyt.

Norrøna Storkjøkken AS | 914761026 MVA Registrert i Brønnøysundregisteret

▶  Kvalitet    ▶  Miljø    ▶  Etisk handel    ▶  Kontakt    ► Galleri 

 Siden 1947

I over 70 år har vi bygget kompetanse, og blitt gode på logistikk og kundeservice. De fleste varene som er tilgjengelig for salg på webshopen er lagervarer, slik at vi kan tilby raskest mulig levering. Vårt mål er å alltid levere rett vare, til rett tid og rett pris.

Vårt hovedkontor ligger i Stavanger og vi har kontorer og forhandlere over hele Norge. Hos Norrøna følger grundig opplæring med på kjøpet av mange av produktene våre. Vi lagerfører et stort utvalg reservedeler og har serviceteknikere i beredskap hvis noe stopper opp.

Produktutvalget vårt er satt i system der vi tilbyr et gjennomført opplegg helt fra starten med planlegging og tegning, til montering, opplæring av brukere, igangkjøring, service, reservedeler og teknisk dokumentasjon. Underveis supplerer vi alt av kjøkkenutstyr fra strategisk plasserte showroom og butikker i hele Norge.


ISO 9001:2015

Norrøna Storkjøkken har siden 2014 vært sertifisert innen ISO 9001:2008 og har vært ISO 9001: 2015-sertifisert i siden 2017. ISO er en forkortelse for International Organization for Standardization, som er en verdensomspennende organisasjon for standardiseringsarbeid.

I vårt eget kvalitetssystem oppretter vi prosedyrer og rutiner for «best practice» og rapportering om avvik, hendelser og forbedringsforslag bidrar til å styrke disse. Vår egen kvalitetshåndbok informerer om organisering, verdier, visjon og hvordan vi jobber med kvalitet og HMS-saker. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av prosedyrer og rutinebeskrivelser.

Sertifiseringsomfanget gjelder kun vårt kontor i Stavanger.
Miljøfyrtårn

Norrøna Storkjøkken AS ble Miljøfyrtårnbedrift og sertifisert i mars 2010. Bedriften jobber aktivt med en egen handlingsplan for å bedre arbeidsmiljøet og redusere avfall samt energiforbruk i bedriften. Norrøna har en egen miljøgruppe som består av representanter fra alle våre avdelinger samt ledelsen, og utarbeider årlig en miljørapport med blant annet konkrete tiltak for kommende år.

Vi kan sende årlig klima- og miljørapport ved forespørsel til firma@norrona.net

Grønt Punkt Norge

Norrøna Storkjøkken AS er medlem av Grønt Punkt Norge AS som betyr av bedriften har betalt for gjenvinning av emballasje og må innrapportere hvor my emballasje det er på produktene vi importerer, og betale en årlig avgift på dette. Flere av våre leverandører og kunder er allerede medlem av Grønt Punkt Norge AS.


Etisk handel

Norrøna Storkjøkken arbeider, i tillegg i henhold til krav gitt i SA 8000, samt FN og ILO-konvensjonens retningslinjer, for etisk handel og humanitære arbeidsforhold. Bedriften arbeider etter samme metodikk som medlemsorganisasjonen Initiativ for Etisk Handel (IEH). Alle våre leverandører gjennomgår streng evaluering tilknyttet helse, miljø og sikkerhet, hvor etisk handel og omfattende leverandørrevisjoner inngår.

På den måten sikrer vi bærekraftige leverandørkjeder, ved kontinuerlig fokus på forbedring gjennom langsiktig samarbeid med agenter, importører og produsenter. Alle produkter som Norrøna leverer, skal være produsert i henhold til våre etiske retningslinjer for leverandører.
GDPR

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i løpet av 1. juli 2018. Formålet med den nye lovgivningen er å styrke beskyttelsen av enkeltpersoners personopplysninger i en digital tidsalder hvor det samles inn mer data enn noen gang tidligere. I den forbindelse ber vi deg lese vår Personvernerklæring.
 


Planlegging

Nøkkelen til økt trivsel og god økonomi ligger i planleggingen. Når vi kommer med tidlig i prosjekteringsfasen, blir kjøkken- og serveringsområdet en bedre integrert del av bygget. Valg av overflater og plassering av rør- og elektropunkter, er kostbare områder å endre i etterkant. Vårt hovedmål er å lage et funksjonelt kjøkken med god logistikk og vareflyt.

Vi tegner i Revit der tegninger og beslutningsgrunnlag kan leveres i 3D. Tett dialog mellom kunde, selger og tegner resulterer i et bilde av virkeligheten som gjør det enkelt å ta vanskelige valg.Vårt produsent-/ importøransvar

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar Norrøna sitt produsent-/importøransvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO 14001.
 
Gjennom medlemskapet i RENAS bidrar Norrøna til innsamling og gjenvinning av mer enn 60.000 tonn EE-avfall hvert år. Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk. Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens restmaterialet blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet. Returordningen reduserer miljøbelastningen ved Norrøna sin virksomhet og er et av Norrøna sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.