Skip to main content
Til toppen

Personvernerklæring

Norrøna Storkjøkken AS tar din sikkerhet og ditt personvern på alvor og fokuserer på å ivareta og beskytte alle våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person eller kunde. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Norrøna Storkjøkken AS, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene. Vi innhenter og bruker bare dine personopplysninger innenfor gjeldende rett slik det følger av personopplysningsloven og EUs personvernforordning nr. 2016/679 (GDPR) som gjennomført i norsk rett. Når vi her bruker uttrykk som "personopplysninger", "behandling" og "behandlingsansvarlig", har disse samme meningsinnhold som fremsatt i personopplysningsloven. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med innholdet i denne personvernerklæringen. Ved å bestille varer og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning krever.

 1. Behandlingsansvarlig

  Norrøna Storkjøkken AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle varer og tjenester som leveres av bedriften. Norrøna Storkjøkken AS vil registrere, lagre og konsultere dine personopplysninger for å kunne sende deg informasjon og relevant markedsføring i form av vårt nyhetsbrev.
   

 2. Vår bruk av personopplysninger

  2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger Norrøna Storkjøkken AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. I tillegg registrer Norrøna Storkjøkken AS løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel oversikt over hva som er kjøpt av varer.

  2.2 Hva personopplysningene brukes til Vi bruker personopplysningene for å gi deg de varer og tjenester du har registrert deg for, og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveranser, service, produktinformasjon, reklamasjonshåndtering og fakturering.

  2.3 Særlig om bruk av informasjonskapsler «cookies». På vår nettside www.norrona.net vil informasjonskapsler, såkalte «cookies», bli benyttet. Cookies brukes for å gjøre vår nettside mer brukervennlig for deg som kunde. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon.
   

  Vi deler ikke dine personopplysninger med andre eksterne tredjeparter enn de som er leverandører av våre  IT systemer. Vi sikrer at dine personopplysninger og rettigheter er ivaretatt gjennom avtaler med disse aktørene.
  - Mailerlite benyttes for å sende ut nyhetsbrev, og for innhenting av eposter på nettsiden.
  - Tawk.to benyttes for kommunikasjon og chat.
  - Facebook pixel og LinkedIn insight tag benytter vi for sporing til annonsering på sosiale medier.
  - Google analytics benytter vi for sporing til annonsering på google.
   

 3.  Oppbevaring og lagring av personopplysninger

  Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Norrøna Storkjøkken AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når bedriften ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

   
 4. Utlevering av personopplysninger - taushetsplikt

  Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg/dere til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer: 1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, a. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov b. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller c. Som ledd i betalingsinnkreving eller tilsvarende, hvor det foreligger saklige grunner. Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Norrøna Storkjøkken AS tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Norrøna Storkjøkken AS forestår deler av den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Norrøna Storkjøkken AS sitt krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

   
 5. Dine rettigheter

  Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Norrøna Storkjøkken AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan rette en innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, og du kan be om å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig og maskinleselig format slik at opplysningene lett kan overføres til deg eller en annen behandlingsansvarlig utnevnt av deg (kjent som "dataportabilitet").

   
 6. Revisjon av denne personvernerklæringen

  Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom: 1. Vår behandling av personopplysninger endres, eller 2. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov. Norrøna Storkjøkken AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. 7 HENVENDELSER Du er velkommen til å ta kontakt med oss, dersom du vil ha mer informasjon om Norrøna Storkjøkken sin behandling av personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du har noen klager tilknyttet vår behandling av dine personopplysninger. Vi informerer også om at du etter loven har rett til å klage til Datatilsynet. Kontakt oss på firma@norrona.net , eller tlf. 51 82 60 00.

   
 7. Gurusoft AS leverer netthandelsplattform/skytjenesten Gurusoft Ecommerce for vårt nettsted. De står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. Gurusoft benytter følgende to informasjonskapsler for at nettstedet skal fungere:

  JSESSIONID; dette er en «sesjons-cookie» som fjernes fra din datamaskin/mobil når du lukker nettleseren. Denne cookie-en har en referanse-ID til en sesjonsfil på webserveren. Sesjonsfilen inneholder ikke-personlige data. Nødvendig for at anonyme brukeren kan ha hver sin handlekurv, favoritter, osv. Sesjonsfilen slettes automatisk etter at brukeren har lukket nettleseren eller vært inaktiv, og lagres således ikke permanent. Kun systemadministratorer har tilgang til disse sesjonsfilene.

  listView; cookie benyttes for at systemet skal huske hvilke typer produktlister en bruker har valgt, to mulige verdier: list eller grid visning. Lagrer ingen personlige data.

   

 8. Sikkerhetssertifikat (SSL)

  Det er trygt å besøke dette nettstedet og nettstedet vårt har sikkerhetssertifikat som bekrefter nettstedets identifitet og sikrer at all kommunikasjon er kryptert. Vi benytter anerkjent sikkerhetssertifikat fra ledende aktør Commfides (også leverandør til Altinn.no). Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vårt nettsted) og klient (din nettleser). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

Do not track

Dersom du ønsker å ikke bli sporet, kan du stille inn nettleseren din til å sende en såkalt DO NOT TRACK header (les mer). Vi respekterer denne ved å redusere intern sporing til et minimum, og fjerne inkludering av eksterne scripts.

Kontakt oss

firma@norrona.net
51 82 60 00

Org. nr: 914 761 026

Informasjonskapsler

På vår nettside www.norrona.net vil informasjonskapsler, såkalte «cookies», bli benyttet. Cookies brukes for å gjøre vår nettside mer brukervennlig for deg som kunde. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon.

Min side